sunnuntai 5. kesäkuuta 2011

Virheestä viisastuu, oikaisusta oivaltaa

Aikakauskirja Duodecimin numerossa 10/2011 oli meikäläisen yleiskatsaus Verkkoperustaista täydennyskoulutusta lääkäreille. Siinäpä oli ilmiselvä virhepäätelmä: ”Lisäksi voitaisiin tuottaa Käypä hoito (KH) -suositusten aktiivisen soveltamisen tueksi verkkokursseja, joille lienee valtakunnallisestikin selvä tarve".

Virhe oli siinä, että em. verkkokursseja on jo tuotettu toistakymmentä ja ne tarjoavatkin oivan tuen hoitosuositusten käyttöön! Onneksi tietojani oikaistiin tässä asiassa ja tutustuinkin aineistojen moniin mahdollisuuksiin.
KH -suositukset ovat laajoja tietopaketteja (20-30 sivua) ja soveltaminen potilastyöhön on haasteellista. Niiden käyttöä edistämään on tarjolla KH-verkkokursseja sekä oheismateriaalia, mm. valmiita luentokalvoja.


Monet organisaatiot varmasti ovatkin hyödyntäneet em. aineistoja, esimerkiksi terveyskeskuksen koko lääkärikunnan koulutushankkeina. Sellainen voi perustua varsinaiseen KH-suositukseen ja sen oheismateriaaleihin, joihin voisi liittää vaikkapa ao. verkkokurssin suosituksen sisällön omaksumista tukemaan.

Olisi kiinnostavaa kuulla, millaiset toteutustavat ovat olleet onnistuneimpia ja tuottaneet toivottuja tuloksia. Meeting/palaverityöskentelyä? Integrointi verkkokurssiin? Ryhmässä käsiteltäviä potilastapauksia? Olisi myös hyödyllistä tietää millaisin aikaresurssein on lähdettävä liikkeelle, jotta aineistoja voidaan hyödyntää kattavasti.

1 kommentti:

  1. KH-suosituksista on tosiaan tehty useita verkkokursseja ja lisäksi muuta opetus- ja oppimismateriaalia, kuten diasarjoja, luentoja ja dvd-luentoja sekä Duodecimin päätöksentukeen liitettyjä toimintaohjeita. Itse olisin kiinnostunut kuulemaan, missä määrin KH-suosituksia on käytetty työpajojen pohjamateriaalina, millaisia kokemukset ovat olleet ja kuinka KH voisi tällaista toimintaa edistää.

    VastaaPoista

 
Site Meter