sunnuntai 15. kesäkuuta 2014

Tietokantataitoja kaikille terveydenhuollon ammattiryhmille

Terveysportin hyötykäyttö on oiva apu potilastyössä lääkärien ohella esimerkiksi hammaslääkäreille. Suun terveydenhuollossa  tarvitaan yhä enemmän tietolähteitä kun väestö ikääntyy ja monella potilaalla on laaja peruslääkitys käytössään. Tällöin mm. interaktioiden ja haittavaikutusten hallinta on tärkeää, mutta lisähaastetta tuottavat myös potilaiden perussairaudet kuten munuaisten vajaatoiminta (esimerkiksi diabtekseen liittyen).

Hammaslääkärien peruskoulutuksessa on vasta äskettäin alettu toteuttamaan systemaattista tietokantakoulutusta mm. Terveysportin ja tieteellisten tietokantojen osalta.  Ja työelämässä jo olevilla hammaslääkäreillä on omalta osaltaan useimmiten selvästi tarvetta täydennyskoulutukseen tietokantojen osalta.

Hammaslääkärien lisäksi ei pidä unohtaa muitakaan ammattiryhmiä. Esimerkiksi suuhygienistit ja hammashoitajat  ovat tärkeitä ammattilaisia mm. potilaiden ohjauksessa ja neuvonnassa. Ja niinpä heilläkin on monia tietotarpeita,  joihin tietokannat  antavat ajantasaisen ratkaisun.Case: verkkokurssi

Monissa suun terveydenhuollossa organisaatioissa on todettu selvä koulutustarve ja koulutuksiakin  on jo toteutettu hyvin tuloksin. Esimerkiksi Helsingin kaupungin suun terveydenhuollossa toteutettiin alkuvuodesta 2014 verkkokoulutus ’Terveysportin tehokäyttö suun terveydenhuollossa’. Kurssille ilmoittautuminen tapahtui sähköisesti ja mukaan tuli yli 90 hammaslääkäriä ja yli 50 hoitohenkilöä.

Koulutus osoitti tepsivyytensä  kurssipalautteessa, jossa yli 90%  raportoi kokeneensa kurssin ansiosta  seuraavaa: ”Terveysportin tietolähteistä on minulle työssäni  nyt enemmän hyötyä”,  ” Opin käyttämään uusia tietokantoja Terveysportissa”.  Tällaisia kokemuksia saatiin palautteessa kaikilta ammattiryhmiltä.   

Kurssin suorittamisen ajan tarve oli kolmisen tuntia, mikä kaikki aika on aktiivista itsenäistä opiskelutoimintaa – ei siis passiivista luentosalissa istuskelua.
Myös Suomen Hammaslääkäriseura Apollonialla on vastaava mutta vielä laajempi  verkkokurssi hammaslääkäreille ’Hammaslääkäri ja tietokantojen tehokas käyttö’,  jossa toimin vastaavana verkko-opettajana. 

- nyt blogi jää kesätauolle, palataan kuvioihin elokuussa

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti

 
Site Meter