maanantai 20. toukokuuta 2013

Mitä pitäisi tehdä kun tiedon jakaminen ei riitä?

Hoitosuositusten toteutuminen kentällä voi olla vajavaista eikä  suositus  siis välttämättä edistä hoidon laatua.  Vaikuttavuustutkimusten auktoriteetti Paul Glasziou on julkaissut aiheesta työtovereineen  taannoin parikin artikkelia*, mm. kiinnostavan systemoidun katsauksen. Sen kohteena olivat tutkimukset (11 kpl), joissa on selvitetty missä määrin hoitosuosituksilla on vaikutusta  lääkärin mielipiteisiin, päätöksiin ja lopulta hoidon toteuttamiseen.
Mukaan otettiin tutkimukset, joissa hoitosuositus toteutumisen onnistuminen määriteltiin neliportaisella prosessilla hoitosuosituksen hyödyntämisen mallintamiseksi. 

  • Tietoisuus hoitosuosituksen olemassaolosta
  • Samaa mieltä oleminen hoitosuosituksen sisällöstä
  • Omaksuminen:  hoitosuosituksen soveltaminen valikoituihin potilaisiin
  • Pitäytyminen:  hoitosuosituksen soveltaminen kaikkiin sopiviin potilaisiin
 
Putkivuoto vie puhtia hoitosuositukselta

Kirjoittajat rinnastavat tuloksensa vuotavaan putkistoon, joka hukkaa tehostaan lisää ja lisää.  Neliportaisen mallin jokaisella askelmalla hoitosuosituksen toteutuminen kutistuu ja lopulta sen toteutuminen jäi kokonaan tai osittain vaillinaiseksi siis kahdella potilaalla kolmesta – eli 66%:lla.  Analysoidut tutkimukset olivat eri erikoisaloilta ja maantieteellisesti niin Yhdysvalloista, Euroopasta kuin Aasiastakin.  Eli ilmiön yleisyydestä eri terveydenhuoltojärjestelmissä saatiin samansuuntaisia tuloksia.


Olisi varmasti tärkeää selvittää voidaanko hoitosuosituksien toteutumista edistää  liittämällä automaattisia muistutteita potilastietojärjestelmään auttamaan lääkäriä toteuttamaan suosituksen mukaisia päätöksiä. 
Vai olisiko sittenkin panostettava laadukkaaseen vuorovaikutteiseen täydennyskoulutukseen?  Pelkkä tiedonjakaminen hoitosuositusten tai passiiviluentojen muodossa ei sellaisenaan näytä tuottavan pulmaan ratkaisua.


* Mickan, Burls, Glasziou: Patterns of ‘leakage’ in the utilisation of clinical guidelines: a systematic review  Postgrad Med J 2011; 87:670-679 [kokotekstilinkki]

* Scott and Glasziou: Improving effectiveness of clinical medicine: the need for better translation of science into practice Med J Aust 2012; 197 (7): 374-378 [kokotekstilinkki]

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti

 
Site Meter